Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

09:30-10:45    Συμπόσιο ΙV / «Φαρμακογνωσία»

Προεδρείο:     

  • Α. Λ. Σκαλτσούνης, Καθηγητής Φαρμακογνωσίας, Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ 
  • Δ. Λάζαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ

- Αν. Καριώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ
«Έλεγχος ποιότητας Φαρμακευτικών φυτών & Φυτοθεραπευτικών με χρήση ΗPLC & NMR»

- Φ. Λάμαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πατρών
«Φαρμακογνωστική μελέτη αυτοφυών και καλλιεργούμενων taxa του γένους Crocus»

- Ηλ. Καστανάς, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
«Φυτικά προϊόντα, από την αυτόχθονη γνώση σε φαρμακευτικά προϊόντα»

10:45-12:00    Στρογγυλό τραπέζι «Το επάγγελμα του Φαρμακοποιού με ορίζοντα το 2020» 

Συντονιστής: Κ. Θεοδοσιάδης, Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

- Α. Ταυρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
«Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου: λειτουργία και συμβολή στην ανάπτυξη των φαρμάκων»

- Ι. Δαραβίγκας, Αν/χης (ΥΦ) Φαρμακοποιός, ΣΣΑΣ
«Ο διττός ρόλος του αποφοίτου Φαρμακοποιού ΣΣΑΣ σε στρατιωτικό και επιστημονικό επίπεδο» 

- Δ. Μακριδάκη, Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ, Αντιπρόεδρος ΕΟΦ
«Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός. Εκπαίδευση- Ειδίκευση-Προοπτικές»

12:00-12:30    Διάλειμμα-καφέ & Παρουσίαση Posters

12:30-13:30    «Φαρμακοβιομηχανία & Πολιτικές»

Βασίλειος Πενταφράγκας, υπεύθυνος εταιρικών υποθέσεων ELPEN, εντεταλμένος σύμβουλος ΠΕΦ

Χορηγός: Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

13:30-14:30    Συμπόσιο V / «Ανάλυση»

Προεδρείο:   

  • Χ. Κοντογιάννης, Καθηγητής Φαρμακευτικής Ανάλυσης, Τμήμα Φαρμακευτικής Πατρών 
  • Αικ. Μαρκοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Ανάλυσης, Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

- Μ. Όρκουλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Ανάλυσης, Τμήμα Φαρμακευτικής Πατρών
«Φασματοσκοπία Raman: Ένα αναλυτικό και διαγνωστικό εργαλείο»

- Αικ. Μαρκοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Ανάλυσης, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ
«Επαγγελματικοί Ορίζοντες ενός φαρμακοποιού… και ο ρόλος της ανάλυσης»

- Χρ. Κοντογιάννης, Καθηγητής Φαρμακευτικής Ανάλυσης, Τμήμα Φαρμακευτικής Πατρών
«Όρια ανίχνευσης σε δισκία. Η ανάγκη για χρήση micro-Raman»

- Ε. Παντερή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Ανάλυσης ΕΚΠΑ
«Assessment of molecular differentiation in FFPE colon adenocararcinoma tissues using PCA analysis of MALDI IMS spectral data»

14:30-14:45    «Η αναπτυξιακή διάσταση της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας»

Γ. Χαλκιάς, Διευθυντής R&D RAFARM

14:45-16:30    Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα & Παρουσίαση Posters

16:30-17:15    Παρουσίαση Προφορικών Ανακοινώσεων από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προεδρείο:     

  • Ε. Παντερή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Ανάλυσης ΕΚΠΑ
  • Χ. Κοντογιάννης, Καθηγητής Φαρμακευτικής Ανάλυσης, Τμήμα Φαρμακευτικής Πατρών

17:15-17:45    Τελετή λήξης - Απονομή Βραβείων 

Μεγάλος Χορηγός

Χορηγοί
Χορηγοί Επικοινωνίας