Επιστημονική & Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Θ.Σκλαβιάδης, Καθηγητής
Μέλη: Α. Καριώτη, Eπ. Καθηγήτρια
  Κ. Καχριμάνης, Αν. Καθηγητής
  Δ. Λάζαρη, Αν. Καθηγήτρια
  Αικ. Μαρκοπούλου, Αν. Καθηγήτρια
  Ι.Νικολακάκης, Αν. Καθηγητής
  Ι.Νικολάου, Λέκτορας
  Χρ.Παναγιωτίδης, Καθηγητής
  Α.Παναγοπούλου, Λέκτορας
  Δ.Παπαγιαννοπούλου, Επ. Καθηγήτρια
  Δ. Φατούρος, Αν.Καθηγητής
  Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα, Καθηγήτρια

Μεγάλος Χορηγός

Χορηγοί
Χορηγοί Επικοινωνίας